Kompleksowe zarządzanie inwestycją budowlaną

Odpowiednie zarządzanie inwestycjami spędza sen z powiek wielu menedżerów, również z branży budownictwa. To nie jest lekki kawałek chleba, a odpowiedzialność ciążąca przed kierownikiem budowy jest ogromna. W trakcie inwestycji trwających wiele miesięcy, w trakcie której ujawnia się multum zmiennych mających wpływ na powodzenie  (lub nie) inwestycji. Powodzenie zarówno finansowe (chcemy osiągnąć odpowiedni zysk!), jak i terminowe (musimy wykonać w ustalonych ramach czasowych!)

Chcąc zachować kontrolę nad projektem wykorzystujmy najnowsze rozwiązania IT, które z rożnych programów komputerowych wykorzystywanych w naszej firmie stworzą prawdziwie kompleksowe rozwiązanie dla branży budowlanej. Zacznijmy od oprogramowania do tworzenia kosztorysów np. Norma PRO. Tego typu program kosztorysowy służy do przygotowywania dokumentów wyliczających wartość planowanej inwestycji. Kosztorys będzie podstawą dalszych czynności związanych z zarządzaniem projektem. Warto dodać, że do przygotowania kosztorysu warto też wykorzystać program przedmiarowy Miara Pro, który z rysunków technicznych ściągnie informacje o ilościach prac koniecznych do wykonania. Dzięki współpracy między Normą i Miarą, te ilości będziemy mogli w prosty sposób umieścić w kosztorysie.

Kosztorys jak sama nazwa wskazuje zawiera koszty robót, które należy wykonać. Kosztorys w kalkulacji szczegółowej bardzo dokładnie rozbija nam składniki cen na ceny materiałów, koszty robocizny, ale też koszty pośrednie itp. Dodatkowo kosztorys szczegółowy podaje normy czasu pracy robotników, normy zużycia sprzętu. Uzbrojeni w tego typu dokument i aplikację ENOKO możemy przygotować harmonogram prac w programie typu Planista lub Project. Harmonogram poza informacjami o kosztach przedstawia inwestycję w czasie dając możliwość szczegółowej kontroli nad terminem zakończenia robót.

Dodatkowo kosztorys stanowi podstawę przygotowania zestawienia materiałowego dla inwestycji. Również tu przydaje się aplikacja ENOKO tym razem we współpracy z systemem ERP enova365. Koszty zamówień w ryzach, rozliczanie czasu pracy robotników, automatyzacja fakturowania i wiele innych funkcji pozwalających na lepszą kontrolę nad budową.

Warto wykorzystywać w codziennej pracy najnowsze rozwiązania informatyczne. Kto świadomie nie zarządza projektem ma naprawdę dużo do stracenia.