Kosztorys FIDIC

Jednym z często spotykanych kosztorysów, jakimi posługują się polscy inwestorzy, jest tzw. kosztorys FIDIC. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej i rozpoczęciem wielu inwestycji z dofinansowaniem środkami z UE nastało zapotrzebowanie na tego typu kalkulacje ze względu na obwiązek rozliczania unijnych środków właśnie „FIDICiem”.

Nazwa wzięła się od organizacji z siedzibą w Szwajcarii Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów. Ta sięgająca korzeniami początków XX wieku organizacja stworzyła w 1999 roku wzorzec przygotowania i prowadzenia inwestycji, wraz z przykładowymi umowami i zapisami. Dzięki swojej uniwersalności rozwiązania te stanowią dziś bazę dla wielu inwestycji prowadzonych przez podmioty międzynarodowe. Dla polskich firm szczególne znaczenie ma fakt, że m.in. unijne inwestycje prowadzone są według wzorców FIDICa.

Czym charakteryzuje się zatem kosztorys FIDIC? Jest bardzo oszczędny, jeśli można tak powiedzieć. Zadania są opisane bardzo ogólnie, nie ma rozbicia na poszczególne roboty jak ma to miejsce w kosztorysach, nazwijmy je standardowych. Często cały kosztorys dotyczący niemałej inwestycji, stworzony wg. wymagań federacji, mieści się na jednej kartce. Dzięki temu bardzo łatwo jest zbudować harmonogram prac i zaplanować wypłacanie transz dofinansowania – to dlatego ten typ kalkulacji jest tak bardzo ulubiony w instytucjach unijnych.

Dla kosztorysanta powstaje oczywiście problem w jaki sposób wycenić kosztorys FIDIC. Na rynku nie ma cenników operujących na tak ogólnych zadaniach jak „Roboty murowe” czy „Roboty wykończeniowe”. Nie ma rady, trzeba stworzyć szczegółowy kosztorys (taki jak kosztorys ofertowy) i na jego podstawie wycenić FIDIC np. scalając pozycje. Na rynku jest wiele programów, które to potrafią, jednym z nich jest Norma PRO. Dzięki temu zaawansowanemu programowi stworzymy wiele rodzajów dokumentów kosztorysowych, zarówno szczegółowych, jak i uproszczonych.