Kosztorysowanie inwestorskie

Kim jest inwestor? To ktoś kto ma pomysł i pieniądze, ale może mu brakować wiedzy, popularnie zwanej know-how.

Przedsiębiorstwo branży spożywczej potrzebuje nowej hali produkcyjnej, albo planuje ulżenie stojącym w korkach przez wybudowanie nowej linii tramwajowej. W czym problem? Oczywiście poza standardowym brakiem pieniędzy?

Firmy spożywcze czy urzędy nie zatrudniają bezpośrednio na etatach robotników, kierowników budowy, ani tym bardziej nie utrzymują ogromnej bazy sprzętu budowlanego. Do zrealizowania ich pomysłu niebędny jest ktoś jeszcze – wykonawca, firma która swoimi nakładami aczkolwiek za pieniądze inwestora wybuduje drogę, halę produkcyjną, basen, stadion, linię kolejową.

Inwestor zanim ogłosi przetarg na wykonawcę musi wykonać jednak szereg czynności przygotowawczych, z których najwązniejszą jest odpowiedzenie sobie na pytanie – ile to mnie będzie kosztowało? Do przybliżonego oszacowania kosztu przyszłej inwestycji służy kosztorys inwestorski, sporządzony metodą uproszczoną.

Żeby zrozumieć jego sens musimy zrozumieć, że na inwestycję składa się cała gama prac takich jak przygotwanie terenu do budowy, prace ziemne,  prace konstrukcyjne, roboty wykończeniowe itd. Każda z powyższych prac zawiera w sobie roboty podstawowe, np: usunięcie warstwy ziemii urodzajnej, stworzenie wykopu fundamentowego czy postawienie iluś metrów kwadratowych ściany. W każdej pracy podstawowej zawarte są koszty bezpośrednie i narzuty ustalane indywidualnie przez wykonawcę np. zysk.

No i wracamy do naszego inwestora – firmy spożywczej. Przecież on wie jak wyprodukować smaczne jedzenie, a nie jak zrobić wykop, skąd poza tym ma on wiedzieć jaki zysk będzie chciał osiągnąć wykonawca? Inwestor skorzysta z gotowych cenników i baz cenowych w których pozna koszty robót podstawowych, ale także dowie się jakie średnio wykonawcy ustalali procent kosztów pośrednich i procent zysku.

Pozostaje jeszcze kwestia skąd ma wiedzieć jakie roboty będą wchodziły w skład całej inwestycji, czy będzie potrzebne wykonanie wykopu, a jeśli tak to czy trzeba będzie zrobić odwodnienie wykopu.  Ilość i opis robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. Czy inwestor będzie w stanie sam ja stworzyć? Do kogo zwróci się aby ją otrzymać? Postaram się te kwestie opisać w kolejnym wpisie.