Koszty pośrednie w kosztorysowaniu

To czy firmy budowlane dostają zlecenia czy nie najczęściej odbywa się w procesie przetargu. Pomijając ekstremalne przypadki ustawionych „pod szwagra” postępowań, najczęściej kryterium wyboru sprowadza sie do ceny. Im niższa tym lepiej. Tematem na osobny wpis jest to czy najlepszym kryterium wyboru jest najniższa cena. Co z jakością? Ale dziś nie o jakosci, a o cenie.

Firmy budowlane, które przygotowują kosztorysy ofertowe korzystają z różnych źródeł: cenniki własne, gotowe bazy cen średnich, informacje od dostawców. Wyceniając np koszt zbudowania m kwadratowego ściany trzeba wziąć pod uwagę m.in.:

  • stawkę robocizny murarza
  • cene cegły
  • cenę zaprawy

Już na tym etapie wyceny kosztorysu może dojść do różnic w cenie jednostkowej między różnymi firmami. Jedna firma płaci mniej ludziom, inna kupuje drożej cegłę.

Ale naprawdę duże różnice mogą powstać po dodaniu kosztów pośrednich. Czym one są?

Kosztorysant siedzący nad programem Norma Pro nie muruje. Sekretarka odbierająca telefony w imieniu szefa nie kładzie cegieł. Księgowa wyliczające płace załogi nie macha łopatą. Ale dla działania firmy jako całości wszystkie te osoby są niezbędne, a wszystkie koszty przez te osoby ponoszone to właśnie koszty pośrenie.

W zależności od tego jak bardzo rozbudowana jest firma i jak duże ma zaplecze pracowników nazwijmy ich biurowych, decyduje o tym jakie ta firma ma koszty pośrednie.  Koszty te liczy się zazwyczaj jako procent kosztów bezpośrednich – tych które bezpośrednio na placu budowy murują ścianę (murarz, cegła, zaprawa).

Zazwyczaj koszty pośrednie wynoszą ok 50-60% kosztów bezpośrednich. Idealna sytuacja to taka w której mała firma z jedną sekretarką, która przy okazji odbierania telefonów, sporządza kosztorys, wygrywa przetarg na miliony złotych. Koszty pośrednie są wtedy minimalne. Jednak w rzeczywistości, aby z sukcesem startować w dużych przetargach trzeba mieć rozbudowaną strukturę pracowników „niebudujących”. Ważne by zachować odpwiedni bilans pomiędzy kosztami bezpośrednimi i pośrednimi.