enova365 – sprawdź dobry system ERP

System ERP dla budownictwa powinien charakteryzować się funkcjonalnością pozwalajacą rozliczać plac budowy i zarzadzać projektem pod względem terminów i oksztów. Takim Systemem jest z pewnością enova365 wzbogacona o rozszerzenie funkcjonalne ENOKO Budżet.

Zachęcamy czytelników do pobrania demo pliku ERP enova365:

dlaczego warto korzystać z cenników do programów kosztorysowych?

Na rynku mamy kilkanaście wydawnictw, które zajmują się opracowaniem baz cenowych, inaczej zwanych cennikami do programów kosztorysowych. Najpopularniejsze z nich to chyba wszystkim znany Sekocenbud oraz Intercenbud.

Sekocenbud występuje w kilkunastu odmianach. W zależności od potrzeb można nabyć poszczególne wydania:

  • Informacje o cenach czynników produkcji RMS
  • Biuletyny cen robót
  • Biuletyny cen scalonych
  • Biuletyny cen zagregowanych
  • Wydawnictwa waloryzacyjno-regionalizacyjne
  • Biuletyn Cen Ubezpieczniowych BCU

 

Informacje o cenach czynników produkcji RMS 

to jedna z najczęściej wykorzystywanych baz cenowych w kosztorysowaniu. Służą do sporządzania kalkulacji metodą szczegółową. Mogą być wykorzystywane również jako podstawa do negocjowania cen i stawek w postępowaniu bezprzetargowym. Zawierają ceny materiałów przedstawione w układzie branżowym jak również ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów Kp. Kz i Z.

Biuletyny cen robót

Zestaw pięciu Biuletynów cen robót to gotowy do użycia zbiór kilkunastu tysięcy pozycji robót prostych skalkulowanych na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywów oraz cen jednostkowych pochodzących z notowań SEKOCENBUD. Pozwala na sporządzanie kalkulacji metodą uproszczoną. Wykorzystywany jest zarówno do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych na przetargi budowlane, jak również do rozliczania wykonanych robót i szacowania wartości szkód majątkowych.

Biuletyny cen scalonych

W zestawie Biuletynów cen robót scalonych można znaleźć ceny robót przygotowawczych (BCP), ceny robót drogowych, mostowych i torowych (BCD) oraz ceny asortymentów robót (BCA). Informacje te mogą być wykorzystywane do sporządzania kalkulacji metodą uproszczoną. Stosuje się je do przygotowywania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz do rozliczeń robót budowlanych. Przydatne są również przy opracowywaniu wniosków o dotacje (w tym ze środków UE), waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych, szacowania szkód majątkowych i wartości nieruchomości.

Biuletyny cen zagregowanych
Do wycen na wysokim poziomie scalenia przeznaczony jest zestaw Biuletynów cen zagregowanych. Zawiera on ceny obiektów (BCO cz. I – obiekty kubaturowe i BCO cz. II – obiekty inżynieryjne), ceny modernizacji i remontów obiektów i ich elementów (BCM) jak również informacje niezbędne do oszacowania wartości na już wstępnym etapie inwestycji (WKI) – w tym do sporządzania opracowania „Wartość Kosztorysowa Inwestycji”. Biuletyny zagregowane stosuje się również do waloryzacji kontraktów, szacowania wartości odtworzeniowej nieruchomości, analiz ekonomicznych i projektowych (w ujęciu kosztowym).
Wydawnictwa waloryzacyjno-regionalizacyjne
Obszerną informację o zróżnicowaniu regionalnym cen zawierają wydawnictwa waloryzacyjno-regionalizacyjne. Składają się na nią średnie regionalne ceny wybranych, powszechnie stosowanych materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych; stawki robocizny oraz narzuty Kp, Kz i Z; ceny jednostkowe najczęściej wykonywanych robót oraz ceny jednostkowe najczęściej realizowanych obiektów. Układ regionów odpowiada aktualnemu podziałowi administracyjnemu kraju. Oprócz części regionalizacyjnej, ta grupa wydawnictw zawiera również prognozy oraz wskaźniki długookresowych zmian cen (nawet do kilkunastu lat wstecz). Jest to nieocenione narzędzie do waloryzacji kontraktów oraz przeceny i przeszacowania wartości robót i obiektów budowlanych. Prognozy dotyczą okresu trzech kwartałów i pozwalają na uwzględnienie ryzyka inflacyjnego w budżetach inwestycji oraz przy kontraktach rozliczanych w sposób ryczałtowy.
Biuletyn Cen Ubezpieczniowych BCU
Przeznaczony jest głównie dla osób i firm związanych ubezpieczeniami i likwidacją szkód majątkowych. Może być wykorzystywany również przez rzeczoznawców majątkowych, właścicieli i użytkowników obiektów dotkniętych różnego rodzaju szkodami, samorządy i organy administracji państwowej. Zawiera kompleksowy zestaw informacji związanych z wyceną robót występujących podczas różnego rodzaju szkód. Przydatny jest zwłaszcza podczas kataklizmów i związanych z nimi szkód masowych.

Buduj z głową

NOWA WERSJA NORMY!!!

Buduj z głową to popularny wśród posiadaczy Normy kwartalnik, dzięki któremu zachowamy aktualną wersję programu, jak również dowiemy się o wszystkich nowościach na rynku budowlanym. BZG zawiera wiele cennych informacji z dziedziny prawa, jak również wypowiedzi i komentarzy eksperckich z branży budownictwa i kosztorysowania oraz pokrewnych.

 

Planowanie inwestycji budowlanej

Zapotrzebowania na mieszkania rośnie z każdym rokiem ponieważ każdy chciałby mieć własne M. Deweloperzy co roku oddają kilkadziesiąt tysięcy nowych mieszkań tak, że nie pozostaje nic innego jak pobiec do banku po kredyt i kupić swoje wymarzone lokum.

Deweloper planujący zbudowanie osiedla mieszkaniowego musi dokładnie zaplanować swoją inwestycję i zbudować takie apartamenty, które trafią w gusta kupujących i będą dla nich dostępne finansowo. Do porządnego przygotowania się do budowy na pewno niezbędny będzie kosztorys inwestycji i jej harmonogram. Dobry deweloper zatrudnia osobę, która potrafi przygotować kalkulację w programie kosztorysowym i kierownika budowy, który w trakcie realizacji prac pilnuje czy wszystko odbywa się zgodnie z zaplanowanymi terminami.

Jak firma z branży nieruchomości może określić koszt inwestycji? Otóż zawsze na początku jak tylko zostanie zrobiony projekt tworzy się tzw. kosztorys inwestorski. To specjalny dokument, który wskazuje mniej więcej ile trzeba będzie wyłożyć pieniędzy. Z takim kosztorysem, dużo łatwiej planować pozyskiwanie środków i budżetowanie inwestycji. Zwykło się przyjmować, że dobry kosztorys powinien być przygotowany przez odpowiedniego specjalistę, który w programie takim jak Norma jest w stanie szybko policzyć w oparciu o aktualne ceny wykonania robót całkowity koszt naszej inwestycji. Praca takiego człowieka jest niezbędna dla każdego inwestora z branży mieszkaniowej.

Druga sprawa to zrobienie harmonogramu inwestycji – planista, którym często jest np. kierownik robót potrafi w programie Project 2016 rozrysować sobie całą inwestycję w kalendarzu. Proces harmonogramowania często odbywa się automatycznie – program komputerowy wspiera jak może człowieka, choć oczywiście wszystkiego za niego nie wykona. Dzięki pracy planisty firma jest w stanie uniknąć ewentualnych opóźnień w trakcie realizacji. Co ciekawe dzięki dodatkowi funkcjonalnemu ENOKO Project możliwe jest zaimportowanie kosztorysu na podstawie którego zostanie automatycznie przygotowany plan inwestycji. Co za wspaniała sprawa!

Nowość na rynku kosztorysowania budowlanego – Norma Standard 2

Nie każda firma potrzebuje drogiego i bardzo zaawansowanego oprogramowania komputerowego, w końcu nie wszyscy mają aspiracje na bardzo dużą działalność, która będzie zatrudniać setkę pracowników i realizować ogromne inwestycje. Jednak jakiekolwiek oprogramowanie będzie nie tylko dla nas opłacalne, ale może okazać się nawet obowiązkowe, ponieważ bez niego wszystkie wyliczenia i informacje dla klientów, będą bardzo długo generowane. Jakby nie patrzeć, każda firma budowlana, posiada złożone zamówienia, które nawet w niewielkiej wielkości, mogą zająć nam dużą ilość czasu, przy liczeniu ręcznym. Doskonałym wyborem w takich sytuacjach, będzie zakup takiego programu, jak chociażby Norma Standard 2, który bez dwóch zdań, jest najmniej zaawansowanym i rozbudowanym programem do tworzenia kosztorysów z tej kategorii. Oczywiście co za tym idzie, jest również najnowszą oraz najtańszą propozycją, a jeśli mamy nie używać połowy funkcji, to nie warto inwestować w dużo droższe i bardziej rozbudowane systemy.

std