Cennik Sekocenbud – popularna baza i nowy problem

Wśród cenników RMS wykorzystywanych przez kosztorysantów popularnością cieszy się wydawany przez spółkę Promocja z Warszawy cennik Sekocenbud. Kwartalne wydawnictwo może być wykorzystywane zarówno do kalkulacji uproszczonej (Biuletyny Cen Jednostkowych – BCJ) jak i szczegółowej (Informacje o cenach RMS). Wydawnictwo dostępne jest na pływach CD oraz w wersji papierowej, zawiera pełen przekrój cen jednostkowych (wraz ze współczynnikami regionalnymi) oraz bogate informacje o cenach robocizny, materiałów i sprzętów (szczególnie robocizna jest przedstawiana z wieloma szczegółami z podziałem na województwa, miasta itp.).

Sekocenbud w wersji elektronicznej posiada oczywiście możliwość importu cenników do programów kosztorysowych, w tym do popularnej Normy PRO. To bardzo wygodna funkcja pozwalająca korzystać potem z cennika bez konieczności każdorazowego używania CD. Do niedawna procedura importu była prosta – w programie wystarczyło wskazać odpowiedni folder na płycie, z którego były pobierane odpowiednie pliki i instalowane w programie. Niestety od II kwartału 2015 zmieniła się struktura plików bazodanowych na płycie Sekocenbud, w wyniku czego nie jest już możliwe proste „zaciągnięcie” cenników.

Obecnie trzeba je wcześniej zapisać na dysku komputera i dopiero wtedy możemy wczytać je do programu kosztorysowego Norma PRO. Pełna instrukcja nowego importu dostępna jest na stronie: http://kosztorysowe.komako.pl/import-cennika-sekocenbud.html

Warto dodać, że w programie Norma Expert procedura importu jest niezmieniona. Trwają prace by ułatwić tę procedurę również w przypadku programu kosztorysowego Norma PRO/STANDARD.